Peletizační linky

V peletizačních linkách lze zpracovat sušený separát společně s další odpadní rostlinnou hmotou. Peletovat lze také cíleně pěstované plodiny pro energetické využití. Zpracováním organické hmoty, která by jinak mohla být těžko využitelná a obchodovatelná, a prodejem vzniklého paliva, lze dosáhnout stabilního zisku s krátkou dobou návratnosti investice. Poptávka po biopalivu je díky podpoře jeho využívání na českém trhu stále větší než nabídka a tento trend lze očekávat i v budoucnosti.

Peletovat lze různé materiály, jako je sláma obilovin a olejnin, triticale, seno, vojtěška, sušený separát, odpady z čištění zrnin a olejnin, znehodnocené zrniny, piliny, odpadní papír apod.
Granulátory peletizačních linek vytvářejí z upravených substrátů za pomoci vysokého tlaku a teploty pelety. Během procesu není zapotřebí dalších příměsí (pojiv). Pelety mohou být spalovány buď ve speciálních zařízeních, nebo společně s tradičními pevnými palivy.

Peletizační linky realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, pomoc při zajištění financování po servis.

Kontakty pro poskytování informací