Projekční a inženýrská činnost

Naše společnost má silný a odborně fundovaný tým 70 projektantů specialistů (včetně konstruktérů), který je schopen vypracovat všechny stupně projektové dokumentace a posoudit vlivy stavby na životní prostředí.

Poradíme Vám s managementem chovu a s koncepcí investic do obnovitelných zdrojů energie s návazností na živočišnou výrobu.Navrhneme Vám ve spolupráci s našimi ekonomy optimální řešení investice.

V rámci území České republiky působí celkem šest oblastních ředitelství FARMTEC a.s. v nichž se zpracovávají a realizují konkrétní projekty staveb.

 

Informace a nabídku zajistí příslušné oblastní ředitelství.

Návrhy, studie stavby

Projektová příprava pro územní řízení

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí

Projektová příprava stavby pro stavební povolení

Dopracování projektu pro provádění stavby

Výběrové řízení a smluvní vztahy pro provádění stavby

Práce spojené s prováděním stavby

Práce po dokončení stavby

Seznam profesí a činností