EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT = LEVNÝ NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ZISKOVOSTI CHOVU DOJNIC

Přednášky ze semináře konaném 16. 11. 2017