Mastvieh Technologie

Wir bieten Ihnen:
Beratung - Konzeption und Gestaltung von Lösungen für Überwinterungsstätten - Bearbeitung von Anträgen auf Bausubventionierung, technische Ausrüstung von Winter- und Weideland, auch mit Subventionsunterstützung aus EU-Fonds.
 

Wir sorgen für Sie:
Design-Verarbeitung der Bauteilgruppen von mobilen Abtrennungen und Treib- und Manipulationgängen.

Wir verkaufen:
Elektroabtrennungen - Baukastensystem mit verschiedensten Elementen, unterschiedliche Leistungen, Konduktoren, Säule, Isolatoren, anderes Zubehör zu den Abtrenngitter.

Produkte für Mastvieh: 

 • Elektrabtrenngitter (Texas-Steuerung)  - für Bildung des Treibganges, Buchtenabtrennung                                                                             
 • Abtrengitter mit Tore (Texas-Steuerung) – ermöglicht den Personen in Treibgängen oder Buchten einzutreten
 • Bogenteil, Verbindungsstange - um den Treibhalbkreis oder Treibviertelkreis zu bilden
 • Eintritt in Treibgängen– na tento díl navazuje naháněcí ulička, vstupem postupují zvířata do uličky
 • Treibtore– Bestandteil desTreibhalbkreises, Treibviertelkreises
 • Abtrenntore– trennen die Tiere in Treibgang ab
 • Abstütztor setzt die Breite des Treibganges fest
 • Sektionsbox – zur Sektion von Tieren
 • zpětná brzda – omezuje „couvání“ dospělého dobytka z naháněcí uličky
 • pastevní vrata – se používají k třídění skotu
 • opěrná branka se závěsy –  na závěsy se přichytí pastevní vrata
 • panel s průchodem pro tele – do zimovišť, zamezuje dospělému skotu chodit do „školky“
 • fixační klece –  pro základní veterinární úkony, pro ošetřování paznehtů
 • fixační čelo s košem – pro základní veterinární úkony
 • nosič fixačního čela –  upevňuje se na něho fixační čelo a přichytává se naháněcí ulička
 • mobilní tenzometrická váha – pro vážení všech kategorií skotu (do 2500 kg)
 • krmidlo – různé průměry, pro různý počet zvířat
 • příkrmiště pro telata – na pastviny pro přikrmování telat
 • krmidla pro ovce a kozy – různé průměry
 • krmidlo pro koně
 • elektrické ohradníky , zdroje, sloupky,izolátory, vodiče,… naleznete v e-shopu

 

Senden Sie uns Ihre Anfrage

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.