Investice na podporu energie a obnovitelných zdrojů

Co?

a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 

 • technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb),
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík (stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ nejsou způobilé.


b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice
 

 • novou výstavbu BPS
 • investice v souvislosti s navýšením výkonu stávajících BPS (max. do celkového výkonu       500 kWe), které budou po rekonstrukci považovány za nové zařízení

investice na instalaci nových dodatečných zařízení/komponent do stávajících BPS

 • za účelem efektivnější výroby energie
   

Pro koho?

 • FO, PO zemědělský podnikatel podniká minimálně po dobu 2 let., s právní subjektivitou (nikoli sdružení), pokud a.s. - nemá listinné akcie na majitele. Minimálně 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby, min. příjmy 118 800 Kč.