Externí plynojem pro BPS

Navýšení plynových kapacit bioplynových stanic (BPS):

Většina BPS nedisponuje rezervami v pynových kapacitách a není schopna flexibility ve výrobě elektrické energie. Vzhledem k rozvoji špičkování elektrické energie a různých druhů regulace je možnost rozšíření plynových zásobníků příležitostí dalšího rozvoje pro stávající provozy.

Ve většině případů se bude jednat o zakrytí stávajících koncových skladů, případně instalace externího plynojemu na ploše. Pro efektivitu ekonomiky je dobré řešit také možnost navýšení výkonu o další kogenerační jednotku.

Zakrytí koncových skladů - základní důvody pro zakrytí koncového skladu:

- zamezení úniku zápachu a dalších emisí (CH4)

- zvýšení kapacity skladování plynu

- zlepšení parametrů bIoplynu

- možnost úpravy koncového skladu na dofermentor.

Externí plynojemy na ploše - základní důvody pro instalaci:

- razantní zvýšení kapacity plynojemu

- zlepšení parametrů bioplynu 

- možnost výstavby extrémně velkých plynojemů.

Možnost získání investičních dotací SZIFna tento záměr - výše dotace až 40%.

Více informací naleznete zde, neváhejte nás kontaktovat.