Kogenerační jednotky na CNG

Instalace kogeneračních jednotek na zemní plyn (CNG) je vhodná pro provozovny, které mají vysoké nároky na odběr tepla a to nejlépe po celý rok. Nezbytným předpokladem pro efektivitu kogenerační jednotky je využití maximálního množství vyrobeného tepla.

Proč je kogenerační jednotka na zemní plyn výhodná?

  • Díky využití tepla z kogenerace k vytápění, přípravě teplé vody apod. nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji (úspora paliva a nákladů na další zdroj).
  • Elektřina může být použita pro vlastní spotřebu s dodávkou nevyužitých přebytků do distribuční sítě.
  • Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí CO2.
  • V případě využití celého objemu tepla z kombinovaného procesu je možné čerpat za každou vyrobenou kilowatthodinu zelený bonus na elektřinu z kogenerace (KVET).

Příklady instalací KGJ na CNG:

  • Sušení různých materiálů (piliny, dřevo ...) v sušárnách.
  • Vytápění objektů, provozů, stájí.
  • Příprava TUV, předehřívání páry.

Pokud byste chtěli vědět více, nebo zjistit, zda je také váš provoz vhodný pro instalaci kogenerační jednotky využívající jako palivo zemní plyn, neváhejte a kontaktujte nás.

Gabriela Smetanová

gsmetanova@farmtec.cz ; tel.:721 248 241