Naše žlaby v zimě nezamrznou

Naše napájecí žlaby v zimě nezamrznou - noha i tělo žlabu jsou izolované – noha polystyrenem, tělo žlabu – minerální izolační vatou. Výhřevný kabel je umístěn ve dvojitém dně napájecího žlabu, v noze žlabu na přívodu vody je výhřevný samoregulační kabel.