Přeměna akcií na zaknihované akcie

Společnost FARMTEC, a.s., se sídlem Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33, IČO 63908522, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 736, plníc povinnost podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně její akcie na zaknihovanou akcii s tím, že lhůta určená pro vlastníka k odevzdání akcie činí dva měsíce.

FARMTEC a.s.