Při topení jen teplý vzduch bez spalin?

Nízkotlaká teplovzdušná topidla BH 100 a BH 50 mohou jako palivo používat zemní plyn, propan nebo LTO. Jejich výkon je 50 a 100 kW.

Tato topidla nazatěžují prostor stáje spalinami z hoření ani vodní párou. To se samozřejmně projeví na zdravotním stavu kuřat (selat) a absence vody, která obvykle kondenzuje v okolí topidla, má kladný vliv na podestýlku. Odvod spalin mimo stáj je izolovaným kouřovodem na střechu, přívod vzduchu pro hoření bývá nejčasteji z boku stáje.

Výsledky ve výkrmu kuřat, kde jsme tyto topidla instalovali, jsou zatím velice pozitivní a jen potvrzují výše uvedená zlepšení.

Více informací Vám rád poskytne:

Ing. Slávek Duda                  

produkt manažer - technologie v chovu drůbeže a prasat

mob.: +420 607 733 101

tel.: +420 381 491 196

e-mail: sduda@farmtec.cz