Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument zpracovaný osobou oprávněnou Ministerstvem průmyslu a obchodu - energetickým specialistou. Energetický specialista vypočítá dle dostupné dokumentace či osobního zaměření stavebního objektu na místě energetickou náročnost budovy.
Podle novely zákona o hospodaření energií, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, nákupu či nájmu, ať již celých budov či jejich částí.
Je také povinností vlastníka nemovitosti, zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy vždy při nové výstavbě a také při větších změnách dokončených budov, které ovlivňují energetickou náročnost.  PENB musí být vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
Průkazem energetické náročnosti se dokládá, kolik energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení konkrétní budova spotřebuje při jejím užívání. Dle vypočtených hodnot se budova zařadí do kategorie, která charakterizuje její úspornost z pohledu využívání energií. Pro výpočet je mimo jiné potřebná především stavební a technická dokumentace objektu.
Mimo výše uvedených činností nabízíme služby, které navazují na vyhotovení PENB. To je především zpracování projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti budov, energetický audit a posudek včetně zpracování žádosti o dotaci. Dále pak návrh efektivnějšího využívání zdroje energie pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Samozřejmostí je také realizace těchto opatření a dodávka na klíč.
 

V případě dalších informací nás prosím kontaktujte

Ing. Roman Koutný

FARMTEC a.s. 

rkoutny@farmtec.cz (602 464 996 ).