Větrání u telat je důležité

Princip tubusového - rukávcového větrání spočívá v tom, že se čerstvý venkovní vzduch přivádí do stáje prostřednictvím tubusů (plastových rukávů) zavěšených nad životní zónou zvířat. Vzduch tlačený do tubusu od ventilátoru ve stěně stáje je pomocí správně rozmístěných a dimenzovaných otvorů směrován do boxů nebo kotců se zvířaty. Proud vzduchu tak „vymývá“ i jinak nevětraná závětří. Rychlost proudění však musí být správně nastavená, aby zvířata netrpěla nadměrným průvanem.

Uplatnění takového sytému dokáže snížit infekční tlak (koncentraci bakterií a jiných choroboplodných zárodků ve vzduchu) a tudíž i výskyt dýchacích poruch až na 1 čtvrtinu předchozího stavu. Systém tubusového větrání je velmi jednoduchý, investičně a provozně nenáročný. Jediným problémem je jeho správná konstrukce a nastavení. Společnost Farmtec, a.s. má díky dlouhodobé spolupráci s předními světovými výzkumnými a univerzitními pracovišti k dispozici potřebné know how a v případě zájmu jsou její pracovníci schopni správné řešení a nastavení navrhnout. Zmíněný systém tubusového větrání doporučujeme nejen do stájí a přístřešků s individuálními boxy pro nejmladší telata, ale i kotcových stájí pro ustájení telat v rostlinné výživě. Systém nucené ventilace pomůže zlepšit větrání i v původních zcela uzavřených stájích.

Pro více informací prosím kontaktujte naše oblastní ředitelství