Peletizační linky

V peletizačních linkách lze zpracovat sušený separát společně s další odpadní rostlinnou hmotou. Peletovat lze také cíleně pěstované plodiny pro energetické využití. Zpracováním organické hmoty, která by jinak mohla být těžko využitelná a obchodovatelná, a prodejem vzniklého paliva, lze dosáhnout stabilního zisku s krátkou dobou návratnosti investice. Poptávka po biopalivu je díky podpoře jeho využívání na českém trhu stále větší než nabídka a tento trend lze očekávat i v budoucnosti.

Peletovat lze různé materiály, jako je sláma obilovin a olejnin, triticale, seno, vojtěška, sušený separát, odpady z čištění zrnin a olejnin, znehodnocené zrniny, piliny, odpadní papír apod.
Granulátory peletizačních linek vytvářejí z upravených substrátů za pomoci vysokého tlaku a teploty pelety. Během procesu není zapotřebí dalších příměsí (pojiv). Pelety mohou být spalovány buď ve speciálních zařízeních, nebo společně s tradičními pevnými palivy.

Peletizační linky realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, pomoc při zajištění financování po servis.

Kontakty pro poskytování informací

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.