BYDŁO
HALE UDOJOWE
ŚWINIE
DRÓB
OWCE I KOZY
BIOGAZ
CIEPŁO
POMPOWANIE
Nově a aktuálně
Nebyl nalezen žádný článek

.

Zakres działalności firmy FARMTEC a.s.

Naszym posłannictwem jest udzielanie kompleksowych usług w dziedzinie inwestycji w gospodarstwach rolnych - przede wszystkim w produkcji zwierzęcej i odnawialnych źródeł energii. - We wszelkich naszych poczynaniach dążymy do tego, aby być dla naszych klientów silnym i stabilnym partnerem, a dla naszych pracowników godnym zaufania i motywującym pracodawcą.

FARMTEC rozwiązania

Ze stopniowo rosnącymi wymaganiami dotyczącymi podstawowej produkcji rolnej wzrasta równocześnie konieczność unowocześniania istniejących gospodarstw. Przy podejmowaniu takich decyzji należy znaleźć optymalną granicę między parametrami fermy i kosztami, a stan faktyczny należy oceniać kompleksowo z uwzględnieniem całej hodowli. Oferujemy pomoc przy znalezieniu optymalnego rozwiązania danej problematyki.

Wystawy

Zobacz, w których wystawach będziemy uczestniczyć, ewentualnie jakie mamy w planie zorganizować bardzo popularne wśród klientów dni otwartych drzwi w ramach imprez przez nas realizowanych.