Biometan / bioCNG

 

Technologia oczyszczania biogazu

Zwiększając produkcję biogazu (bez dalszych znaczących inwestycji w biogazownię) i instalując urządzenie do oczyszczania biogazu, otrzymujemy nowy produkt w postaci biometanu (bioCNG).
BioCNG może być następnie stosowany w samochodach i maszynach rolniczych jako zamiennik paliw konwencjonalnych lub w kotłach gazowych jako zamiennik gazu ziemnego.

Korzyści z naszego rozwiązania oczyszczania biogazu:

  • Zasada separacji membranowej nie wymaga dodatkowych środków chemicznych i nie generuje odpadów. 
  • Jakość produktu – biometan > 95% CH4, minimalne wymagania związane z obsługą. 
  • Niskie zapotrzebowanie energii do produkcji z możliwością wykorzystania energii z biogazowni. 
  • Technologia membranowa działa w trybie ciągłym. 
  • Projekt „kontenerowy“ (mała powierzchnia pod zabudowę).

Nasza oferta - bioCNG / biometan

  • Dostarczamy kompletną technologię czyszczenia i kompresji bioCNG.
  • Usługi inżynieryjne (od projektu do oddania do użytkowania – projekt pod klucz).
  • Pełny serwis i nadzór nad urządzeniem.
  • Wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju, produkcji i serwisu biogazowni.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.