Dój owiec i kóz

Dojarnia stacjonarna dla owiec i kóz

Dojarnia dla owiec i kóz jest przeznaczona do doju grupowego. Konstrukcja stano-wisk dojarni jest rozwiązana modułowo z przednim dociskiem. Podstawowa jed-nostka jest przeznaczona dla sześciu zwierząt. Z takiej jednostki można zestawić dojarnie o różnej wielkości  od 1x6 do 2x36. Technologię doju można uzupełnić pomiarem nadoju.

Urządzenie składa się z:

  • stanowisk dojarni
  • zespołu pompy próżniowej
  • rozprowadzenia podciśnienia mleka i dezynfekcji
  • aparatów udojowych
  • transportu mleka
  • wanny do dezynfekcji lub automatu

W dojarni można dozować paszę treściwą z zasobnika. Urządzenie stosuje się dla wielkich koncentracji owiec i kóz. Dla tego urządzenia należy zbudować odpowiedni budynek z poczekalnią.

 

Dojarnia ruchoma dla owiec i kóz

Ruchoma dojarnia została skonstruowana jako dojarnia 2x12 z dociskiem tylnym, na dwuosiowym podwoziu. Jest przeznaczona do doju na pastwiskach, z dostępem do źródła wody pitnej i energii elektrycznej. Obudowa dojarni jest wykonana z blach stalowych z wykończeniem powierzchni odpornym na wpływy atmosferyczne. Wszystkie otwory dostępu można zamknąć.

Dojarnia składa się z trzech oddzielnych części:

  • dojarnia
  • maszynownia
  • zlewnia mleka

Wyposażenie dojarni to urządzenie chłodnicze maksymalnie na 500 litrów, dozowanie paszy treściwej z zasobnikiem, podgrzewanie wody i doprowadzenie wody. Dojarnię obsługują dwie osoby. Przelotowość wynosi 230 owiec na godzinę.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.