FARMSOFT

FARMSOFT - nowoczesne narzędzie przydatne w codziennej pracy zootechnika. FARMSOFT to jednolite oprogramowanie dla hodowców bydła służące do zarządzania, które celowo łączy informacje dotyczące produkcji i ekonomiki z danymi o hodowli, a równocześnie nawiązuje bezpośrednio do zarządzania procesem technologicznym.

To oprogramowanie jest przydatne zarówno dla wielkich gospodarstw z wielooborowym sposobem hodowli bydła, i dla małych ferm. Upraszcza zarządzanie hodowlą i umożliwia jej szczegółowe śledzenie z wykorzystaniem maksymalnej ilości informacji.

Części  programu FARMSOFT

Treść programu FARMSOFT składa się z 3 części: dane podstawowe, technologie, bydło.

Filozofia programu FARMSOFT

  • Jednorazowo sporządzona informacja wchodzi do całego systemu.
  • Utrzymanie bazy danych polega na ruchach
  • Osobnik - grupa - stado , obsługa
  • Zasada śledzenia odchyleń - sygnalizacja problemu
  • Rozwiązanie modułowe
  • Własne możliwości użytkownika (wyjścia, diagramy, filtry, zestawienia, Excel)

 

Więcej o programie FARMSOFT znajdziesz tu

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.