FARMTEC rozwiązania

Ze stopniowo rosnącymi wymaganiami dotyczącymi podstawowej produkcji rolnej wzrasta równocześnie konieczność unowocześniania istniejących gospodarstw. Przy podejmowaniu takich decyzji należy znaleźć optymalną granicę między parametrami fermy i kosztami, a stan faktyczny należy oceniać kompleksowo z uwzględnieniem całej hodowli. Oferujemy pomoc przy znalezieniu optymalnego rozwiązania danej problematyki.

Biogazownie

Jesteśmy liderem w budowie nowych biogazowni na odpady komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz modernizacji już funkcjonujących.

Zapewniamy pełną paletę usług od projektu i doradztwa aż po wykonanie i długoletnie wsparcie serwisowe.

Obory dla bydła

Możemy pochwalic się tysiącami zadowolonych klientów którzy wybudowali lub zmodernizowali z nami fermy bydła mlecznego czy mięsnego.

Oferujemy technologię i wyposażenie dla wszystkich kategorii bydła mlecznego oraz mięsnego.

Pozostała oferta

Jesteśmy czołowym producentem hal udojowych typu rybia ość, bok w bok, karuzela, tandem. Nie są nam obce żadne nowe rozwiązania i technologie w tym zakresie.

Posiadamy również doskonałe produkty na fermy drobiu czy trzody chlewnej a także do budynków przemysłowych.