Kontakt

Dane kontaktowe w Polsce:

AGROFERT Polska Sp. z o.o.
Dział hodowli zwierząt i OZE
ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn, Polska 

email: farmtec@farmtec.pl

 

Dyrekcja:

Sebastian Gregorczyk
Dyrektor ds. hodowli zwierząt i OZE

tel.: +48 574 695 057
e-mail: sgregorczyk@farmtec.pl

Sekcja hodowli zwierząt:

Aleksander Nozdryn-Płotnicki
Koordynator hodowli zwierząt

tel.: +48 690 478 326 
e-mail: aplotnicki@farmtec.pl

Sekcja techniczno-administracyjna:

Anna Siwek
Koordynator ds. techniczno-administracyjnych

tel.: +48 573 600 951
e-mail: asiwek@farmtec.pl

Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii:

Anna Koprianiuk
Koordynator OZE

tel.: +48 572 898 411 
e-mail: akoprianiuk@farmtec.pl