Nasze poidła korytowe nie zamarzają w zimie

Nasze poidła korytowe nie zamarzają w zimie

  • Podgrzewany przewód znajduje się w podwójnym dnie koryta oraz w nodze koryta na doprowadzeniu wody.
  • Zawór napuszczania nie może zamarznąć, ponieważ znajduje się pod powierzchnią wody, która jest podgrzewana.
  • Noga i korpus poidła korytowego są izolowane – noga polistyrenem, korpus koryta – izolacją z wełny mineralnej.
  • Dopóki jest prąd, poidło korytowe nie zamarza – w testach eksploatacyjnych do - 20 °C.
  • Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz