Podgrzewane poidło FARMTEC III. generacji

Dzięki modyfikacji podgrzewanych koryt ze stali nierdzewnej zwiększamy niejako możliwość produktu. Koryto składa się teraz z dwóch oddzielnych części to jest z podstawy (nóg – które mogą być ocynkowane lub ze stali nierdzewnej) oraz korpusu poidła (składa się z ocynkowanego szkieletu i wanny ze stali nierdzewnej, w której znajduje się woda).

Ta innowacja sprawdzonych i praktycznych poideł dla wszystkich kategorii bydła, owiec, kóz i koni, przynosi użytkownikom przede wszystkim wydłużenie żywotności produktu oraz zmienność pozycji koryta (lewy lub prawy wariant) podczas montażu koryta w budynku inwentarskim. Dodatkowo w przypadku nagłego uszkodzenia mechanicznego górnej części poidła, np. podczas wjazdu ciągnikiem, stosunkowo łatwo jest zdemontować korpus poidła i wymienić go na nowy, bez konieczności usuwania zabetonowanych nóg poidła. Pozwoli to ograniczyć do minimum czas, w którym zwierzęta w danej grupie nie będą miały dostępu do wody.

W miejscach z agresywnym środowiskiem (głębokie ściółki, stały kontakt z obornikiem itp.) można teraz zastosować kombinację stali nierdzewnej i ocynkowanego szkieletu korpusu poidła ze względu na jego trwałość. Przy wymianie korpusu poidła z mniejszą objętością wody (typ Triton lub Neptun) na korpus poidła o większej objętości (typ Jupiter) podstawa pozostaje taka sama, możliwe jest zatem łatwe i szybkie zwiększenie objętości wody w danym punkcie.

Nogi poideł są przygotowane do montażu przyłącza wody pod ciśnieniem, co daje możliwość łatwego podłączenia węża do płukania, co ułatwi obsłudze pracę w stajni.

 

Więcej informacji o nowych typach poideł można uzyskać tutaj

lub prosimy o kontakt: Mgr. Sebastian Gregorczyk, sgregorczyk@farmtec.cz, tel: +48 574 695 057