Obory dla bydła

 

Dlaczego wybierać technologię dla bydła firmy Farmtec a. s.?

  • Oferujemy technologię i wyposażenie obór dla wszystkich kategorii bydła i wszystkich rodzajów hodowli.
  • Podwyższenie użytkowości zwierząt i polepszenie ekonomiki hodowli, polepszenie stanu zdrowotnego zwierząt, akcentujemy dobrostan zwierząt.
  • Spełniają normy UE, jakość wykonania, wysoka wydajność pracy, łatwość obsługi, długotrwałość.
  • Sprzężenie zwrotne - wykorzystanie informacji z realizowanych poprzednio gospodarstw przy rozwoju technologii.