Suszarnia taśmowa

Suszarni paszowych można użyć do dosuszania wielu różnych substratów.

Na końcu cyklu produkcyjnego biogazu pozostają resztki fermentacji, tzw. dygestat. W zakładach nieposiadających dostatecznej ilości gruntów rolnych, na które można dygestat aplikować jako dobrej jakości nawóz, można też dygestatu po jego separacji (odwodnieniu) użyć jako podściółki dla zwierząt gospodarskich bądź po jego wysuszeniu peletować i produkować w ten sposób paliwo ekologiczne.
Oprócz separatu (odseparowanego dygestatu) można w suszarniach przy oddzielo-nym ruchu suszyć również np. zboża, kukurydzę, lucernę, rośliny naciowe, owoce, jarzyny, zioła, itp.

Suszarnie suszą substraty za pomocą wdmuchiwanego ciepłego powietrza, ogrzewa-nego wodą z obiegu chłodniczego jednostki kogeneracyjnej (silnika) biogazowni.

Dostawy technologii suszenia realizujemy komleksowo,  tzn. od wymiarowania przez projekt, przystosowanie budowlane, dostawę technologii, zapewnienie finansowania po serwisowanie.

Kontakt dla dalszych informacji:

Ing. Roman Koutný, 602 464 996, rkoutny@farmtec.cz

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.