Wykorzystanie ciepła

Dlaczego wykorzystywać ciepło "odpadowe - resztkowe" przy eksploatacji?

Przy produkcji energii elektrycznej w biogazowniach powstaje wielka ilość energii cieplnej, której wykorzystanie może jeszcze wyraźniej poprawić dorobek ekonomiczny biogazowni dla zakładu rolnego. Olbrzymią ilość ciepła powstającego w biogazowni nie zawsze można zużyć tylko do klasycznego ogrzewania przyległych zakładów rolniczych, jednostek mieszkaniowych w gminie, itp. i dlatego oferujemy kolejne kilka sposobów dalszego wykorzystania cennego ciepła.