Přihaněč

Přihaněč dojnic je kovová brána, rozdělující skupiny dojnic v čekárně před dojením. Postupující dojnice svým pohybem šetrně posunuje k dojírně. Posuv brány po pojezdové dráze je pomocí elektromotoru. Po dojezdu brány k dojírně a vstupu poslední dojnice do dojírny, obsluha bránu pomocí elektropřevodovky zdvihne a přejede s ní nad hlavami dalších čekajících dojnic na začátek čekárny, kde ji opět stáhne dolů. V nabídce máme také přihaněče se shrnováním kejdy. Po ukončení dojení obsluha tlačítky stáhne přihaněč s gumovými stěráky až na podlahu, kde následně pohybem přihaněče dochází ke stírání kejdy. Tento systém je vhodný pro roštové i plné podlahy.

Bránu ovládá pouze obsluha stáje nebo dojič z dojírny. Přihaněč v kombinaci s šikmou podlahou čekárny snižuje potřebu pracovních sil ve stáji, zrychluje nástup dojnic k dojení, a šetrným zacházením výrazně snižuje jejich stres.Při využití přihaněče se shrnováním kejdy dochází také k výrazné úspoře vody při úklidu čekárny.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.