BPS Telč 250 kW - MAN

Bioplynová stanice FARMTEC s výkonem 250 kW, doplněná o hygienizaci  (tepelnou úpravu) výstupních surovin. Stanice je napojena na farmu pro výkrm prasat, kde přirozeně pro svůj provoz využívá celou produkci kejdy. Substrátová skladba: vepřová kejda, kukuřičná siláž a povolené biologicky rozložitelné odpady.