BPS Záluží - chladič bioplynu pro 550 kWe

Chladič slouží ke snížení teploty a absolutní vlhkosti bioplynu. Pracuje na principu trubkového výměníku. Ochlazením bioplynu v tomto výměníku dojde ke zkondenzování vodních par obsažených v protékajícím bioplynu.