Robotické dojení Nový Dvůr

Robotické dojení GEA R9500 pro produkční skupinu 61ks v nové stáji. Dojící robot zajišťuje automatické dojení krav, měření počtu somatických buněk z každého dojení, automatickou desinfekci po každém dojení a separaci mléka z jednotlivých čtvrtí vemene. Pod robotem je instalována tenzometrická váha, která váží hmotnost zvířat. Doprava pevných složek krmiva do robota je zajištěna pomocí spirálového dopravníku s pohonem a jedním výpadem s uzávěrem.