Rybinová dojírna Srby

Realizace rybinové dojírny 2 x 1 x 16 stání. Na nerezové hrazení dojírny se sinusovou hranou jsme osadili kompletní technologii dojení FARMTEC s novým typem elektroniky a měřiči nádoje IMilk 600. Je zde také systém dezinfekce dojícího stroje po každé krávě s automatickým ošetřením struků Air Wash. V jámě dojiče je instalovaná hydraulická zvedací podlaha. Samozřejmostí je identikace dojnic s průchozí anténou. Je zde také chladicí tank na mléko SERAP s objemem 9 tis. litrů a dvoustupňovým předchladičem. V čekárně dojnic je přiháneč s funkcí stírání kejdy a na výstupní uličce je pneumaticky ovládaná selekční branka kompatibilní s identifikací dojnic na dojírně.