Hala pro produkci násadových vajec - Příbor

V této hale jsou ustájeny nosnice masného typu, které produkují násadová vejce. Celková kapacita nové haly je 11 tis. kusů drůbeže. Z tohoto počtu je 10 000 ks slepic a 1 000 kohoutů. FARMTEC a.s., byl při realizaci v roli generálním dodavatele, tedy zajištoval jak technologickou tak i stavební část. Z technologické části jsme do haly dodávali technologii snáškových hnízd, ventilace vč. řízení produkce, chlazení, krmení vč. dopravníků a sil, napájení, osvětlení, aj.