Hala pro produkci násadových vajec - Velké Albrechtice

Ve všech devíti halách této farmy jsou ptáci masného typu. Kapacita dvou širších hal je téměř 11 500 ks a v sedmi užších halách je téměř 9 500 ks. Celková kapacita farmy necelých 90 tis. kusů drůbeže, kdy kohouti tvoří cca 10 % kapacity a zbytek jsou slepice produkující násadová vejce. Dodávali jsme technologii snáškových hnízd vč. plastových roštů, dopravníky vajec vč. řízení toku vajec do centrální třídičky a baličky, krmení kohoutů, štítové ventilátory, topidla, osvětlení,  zásobníky krmiv, aj.