Hala pro výkrm kuřat - Bitozeves

Novostavba haly pro výkrm brojlerových kuřat o rozměrech 90 x 19 m s kapacitou 35 000 ks kuřat. Na hale je systém tzv. kombi-tunelové ventilace s plastovými voštinami a s novým typem štítových ventilátorů, které jsou vyrobeny z odolných materiálů. Řízení klimatu, produkce a vzdálené správy je od firmy SKOV. Topení je řešeno topidly BH 100 na LPG s přívodem vzduchu a odvodem spalin. Systém krmení a napájení je značky Landmeco. Jsou zde sklolaminátové zásobníky krmiv vč. tenzometrů a váhového modulu s displejem.