Haly pro pomalurostoucí kuřata - Martinice u Onšova

Dvě stáje pro výkrm pomalu-rostoucích kuřat vznikly v budově bývalého kravína typu K120. Po celkové rekonstrukci budovy vznikly dva prostory pro výkrm drůbeže. Rozměry prvního patra jsou 9,8 x 71,6 m a druhého patra pak 10,3 x 62,5 m. V první patře, kde jsou dvě řady sloupů, jsou umístěny 2 řady miskových krmítek zn. Landmeco, 3 řady napájecích linek s celo, 4 topidla s odvodem spalin na LTO a 2 řady zářivkových svítidel s plynulou regulací intenzity světla. Kapacita prvního patra je 14 000 ks kuřat. Ve druhém patře, které je zcela bez sloupů, jsou umístěny také 2 řady miskových krmíte, 3 řady napájecích linek, 4 topidla s odvodem spalin na LTO a 2 řady zářivkových svítidel s plynulou regulací intenzity světla. Kapacita druhého patra je 12 800 ks kuřat. Na obou halách je podtlakový systém ventilace. Obě patra mají dva sdílené sklolaminátové zásobníky krmiva. Řízení klimatu zajišťuje na každém patře klima-počítač DOL 234F od firmy SKOV. Na obou patrech je také nainstalován systém vysokotlakého chlazení pomocí celo-nerezových trysek s frekvenčně-řízeným čerpadlem, jednotka nouzového otvírání a GSM alarm.