Haly pro výkrm kuřat - Jenišovice, Křivsoudov III

Tři nové haly 3. etapy výstavby hal pro výkrm brojlerových kuřat, s kapacitou cca 147 tis. ks. Na všech halách je instalován systém tzv. kombi-tunelová ventilace s plastovým voštinovým chlazením a se štítovými ventilátory. Systém krmení a napájení je značky Landmeco. Jednotlivé linky krmení a napájení jsou zvedané el. navijáky, napájecí linky jsou osazeny mj. nerezovými napájecími niply, regulátorem tlaku, hladinovými snímači a kulovými kohouty. Řízení klimatu, produkce, vč. alarmu, nouzového otvírání a vzdálené správy je od firmy SKOV. Topení je řešeno pomocí plynových topidlel DXC od spol. Winterwarm s nepřímým spalováním. U každé haly jsou sklolaminátové zásobníky krmiv vč. tenzometrů a váhového modulu s displejem.