Farma pro chov prasnic a výkrm prasat - Chilčici

Novostavba porodny prasnic s celkovou kapacitou 560 ustajovacích míst, celkem 6 sekcí porodny po 20 porodních boxech, součástí porodny je eroscentrum, sekce pro jalové a březí prasnice a inseminační stanice kanců s kapacitou 11 kusů s odběrným místem a vlastní laboratoří. Na farmě je dále novostavba stáje pro dochov selat má 8 sekcí dochovu selat s kapacitou 1600 ks a dvě rekonstruované stáje pro výkrm prasat s kapacitou 3 360 ks. Na celé farmě je roštové ustájení, technologie suchého krmení, automatická ventilace SKOV, v porodně a dochovu selat je instalováno teplovodní topení.