Farma pro chov prasnic - Lišany

Stavba je podélně rozdělena přibližně na dvě shodně velké části – v jedné jsou tři prostorově oddělené sekce pro připouštěné prasnice, ustájené v individuálních klecích. V každé sekci je 194 klecí, jeden sanitární kotec pro 4 prasnice a jeden kotec pro kance, tzn. celkem je ve třech sekcích 597 UM. Druhou část tvoří jedna sekce pro březí prasnice chované na volno. Celkem je zde 12 skupinových kotců, každý pro 55 zvířat. Krmení zajišťují  automatické krmné boxy na suché krmení, jeden krmný box na každou skupinu.