Farma pro chov prasnic - Srní

Rekonstrukce farmy kapacita areálu 2 100 prasnic – 13 stájí. Všechny stáje s betonovými a plastovými rošty. Podtlakovou ventilaci systém Skov. Instalován lanový dopravník suchého krmení Transpork. Jednotlivé porodní sekce mají kapacitu 32 ustajovacích míst.