Farma provýkrm prasat - Lišany

Rekonstrukce 3 hal pro výkrm s celkovou kapacitou 13 tisíc prasat. Zvířata jsou ustájena v kotcích s celoroštovou podlahou a nerez-plastovým hrazením. Je zde použito bezezbytkové tekuté krmení Datamix. Řízení klimatu ve stáji zajišťuje podtlaková ventilace SKOV s přívodem vzduchu pomocí střešních hlavic.