Porodna prasnic s dochovem selat - Březina

Kapacita farmy je 1500 prasnic. Proběhla zde rekonstrukce 5 hal - celkem 315 míst na porodně a 5700 míst v dochovu. Stáje bezstelivové s plastovými rošty. Ventilace ve stájích je podtlaková (Möller). Porodní kotce jsou vybaveny výhřevnými podlážkami a doupaty. Suché krmení je v dochovu i na porodně.