Porodna prasnic s dochovem selat - Těšnovice

Rekonstrukce šesti porodních sekcí, každá pro 96 porodních kotců. Mokré krmení systém Datamix. Ventilace a vysokotlaké chlazení systém SKOV.Po rekonstrukci jedné haly pro dochov selat zde vzniklo 6 sekcí, každá pro 420 selat. Hrazení kotců je kombinované nerez/plast, dispozice je poloroštová a nad pevnou plochou je doupě pro selata. Doprava krmiva pomocí lanového dopravníku Transpork. Ventilace a prostorové topení systém Skov.