Stáj pro výkrm prasat - Dolní Vestec

Novostavba celoroštové stáje pro výkrm prasat o kapacitě 1 020 ks. Farma je rozdělena na devět sekcí (8 x 120 ks; 1 x 60 ks). Systém větrání podtlakový, s automatickým řízením pomocí klimapočítače - systém SKOV. Přívod vzduchu je z obou stran stáje, odvod vzduchu je řešen pomocí odtahových komínů z podroštového prostoru a z prostoru stáje. Systém tekutého krmení DATAMIX - fázové krmení.