Stáj pro výkrm prasat - Svídnice

Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat - čtyř sekcí výkrmu od 30 do 110 kg, cca po 300 ks v jedné sekci. Celoroštové ustájení na betonových roštech, hrazení kotců je plochooválové s plastovými D-profily a v kotcích jsou polymerbetonová koryta. Podtlaková ventilace Skov s LPC ventilátory, (mají 1/3 spotřebu oproti standardně používaným). Krmení je tekuté - systém Datamix.