Stáj pro dojnice Příkazy

Nová šestiřadá produkční stáj v Příkazech má kapacitu 404 ks dojnic. Napájení zajišťují vyhřívané nerezové napájecí žlaby. Odkliz kejdy z chodeb je prováděn pomocí řetězových lopat DELTA II. Které mají automatické dopínání řetězu. V krmných chodbách jsou instalovány gumové rohože pro pohodlný pohyb dojnic. Zastýlané lehací boxy jsou vybaveny posunovatelnou plastovou prsní opěrkou, která zajišťuje optimální zalehávání dojnic do lehacího boxu. Optimální ventilaci kromě elektrických svinovacích plachet zajišťují ventilátory uvnitř stáje. Pravidelné přihrnování krmiva provádí šnekový přihrnovač.