Stáj pro jalovice Jestřebice

Novostavba stáje pro odchov jalovic (kapacita stáje 300 ks ve věku 2–23 měsíců), rozměry 72,6 x 30,7 m. Konstrukce kombinace ocelové sloupy haly s dřevěnými lepenými vazníky, střecha průsvitný polykarbonát. Jalovice 2-15 měsíců věku jsou ustájeny ve volných zastýlaných kotcích a zbylé kategorie v lehacích boxech zastýlaných slámou. Ventilace – boční svinovací plachty na el. pohon KOMFORT doplněné vnitřní instalací ventilátorů BKF, oba tyto systémy ovládá A-TECH (automatický systém řízení).