Stáj pro odchov telat Velká Chyška

Novostavba stáje pro odchov telat, stáj je členěná na 2 části, které jsou propojeny středovým přeháněcím koridorem. Stáj je rozdělena plastovou stěnou Paneltim pro rozdělení mikroklimatu ve stáji a zamezení přenosu chorob. Plastová stěna je kotvena přes U a H profily do ocelových sloupů, které jsou přes platle zakotveny do betonové podezdívky.  V první polovině stáje jsou telata pod přístřeškem ustájena od narození do 2 měsíců věku v individuálních zvedacích a pojízdných laminátových boudách- kapacita této části je 82 ks bud. Tato polovina stáje je řešena pouze přístřeškem bez vrat a plachet pro maximální množství vzduchu a světla ve stáji. V druhé polovině stáje jsou ustájena odstavená telata z bud ve stlaných skupinových kotcích. Tato část stáje obsahuje dva startovací kotce (každý po 8 ks) – kde si telata zvykají na přechod z mléčné na rostlinnou výživu. Po týdnu se telata z těchto kotců přeženou do větších kotců po 16 ks. Kapacita této části je : 2 kotce po 8 ks + 8 kotců po 16 ks = 144 ks, v teletníku jsou tedy telata do věku 3,5 měsíců a poté se převážejí do odchovny na vedlejší farmě. Je zde tubusová ventilace, napájení pomocí nerezových vyhřívaných napájecích žlabů FARMTEC, diagonální žlabové zábrany pro vymezení místa u žlabu, branka s diagonálou do každého kotce z krmného stolu pro usnadnění vstupu obsluze, zdvojené branky v lehárně pro fixování telat při vakcinaci, ionizace vzduchu, komfortní elektrická plachta vysoká 4 m navíjená na hřídel, hřebenová štěrbina 1m široká, elektrická rolovací vrata na dálkové ovládání s U profily s kartáčky. Součástí stáje je také kancelář, zázemí pro obsluhu a přípravna mléčných krmiv. U štítu je zásobník – silo na startér s kapacitou 9 tun. Zajímavostí je rozdílné zastřešení stáje – jižní část je tvořena Pur panely a severní část průhledným polykarbonátem. Na stáj navazuje také nově vybudovaná hnojná koncovka.