Stáje pro chov dojnic Těšany

Jsou zde dvě produkční stáje pro dojnice (kapacita 2 x 362 ks, rozměry 100,1 x 36,0 m) s kejdovým provozem přistýlané separátem, vyhrnování kejdy ze stájí je pomocí řetězového systému DELTA, napájení zvířat zajišťují nerezové vyhřívané napájecí žlaby FARMTEC. Na stáje navazuje paralelní dojírna FARMTEC 2 x 1 x 20 stání, dvě skladovací jímky na kejdu (kapacita 2 x 5 083 m3), čerpací jímka a separátor.