Kejdové hospodářství na farmě pro dojnice - Bukovec

Kejda ze stájí pro dojnice a odpadní vody z dojírny jsou čerpány z čerpací jímky do skladovacích nádrží vzdálených cca 300 m. Celková skladovací kapacita je 13 750 m3