Nádrž na kejdu - Jemné nad Orlicí

Skladovací železobetonová nádrž Wolf s celkovou kapacitou 3 330 m3 pro skladování kejdy ze stáje a dojírny. Stávající čerpací jímka je propojena se skladovací nádrží tlakovou plastovou zemní kanalizací. V blízkosti nádrže je situováno výdejní místo odkanalizované do čerpací jímky. Jímka je vybavena technologií míchání a čerpání Farmtec.