Separace kejdy - farma Poděbaby

Kejda je vyhrnována do příčného kanálu ve stáji a teče do čerpací jímky. Část kejdy je separována šnekovým separátorem FAN a separát se používá jako stelivo do lehacích boxů ve stáji pro dojnice. Zbylá kejda je využita jako substrát do bioplynové stanice na farmě.