Skladování kejdy u porodny prasnic - Neštětice

Za budovami prorodny, březárny a dochovu selat je umístěna kejdová koncovka v podobě opravených stávajících jímek o kapacitě 2x 1750m3 a z kapacitních důvodů je zde nově postavena ještě jedna kruhová železobetonová jímka Wolf o kapacitě 3000 m3. Všechny jímky jsou vybaveny Farmtec systémem míchání a čerpání kejdy.